Blog

Najiznajmljivač 2023 glavne nagrade

Akciju su organizirali Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska turistička zajednica dok ju je terenski i medijski proveo Novi list. Svečanost dodjele nagrada održana je u Log House The River Pearlu u Brodu na Kupi, koja je

Read More...
hr